Сегментування ринків збуту

У компанії «Лан-Україна» система планування заснована на прогнозуванні збуту. Наші фахівці визначають обсяг продажів у відповідності з попитом. І тільки після оцінки ринку збуту ми приступаємо до планування закупівель і продажів.

Ми регулярно проводимо комплекс заходів з дослідження торгово-збутової сфери, вивчаємо фактори, що впливають на процес виробництва та просування товару від виробника до споживача. Сегменти ринків збуту ми визначаємо на основі інформації про потенційних споживачів, регіони з актуальним попитом, ціни, що покупець готовий заплатити за продукт, про канали збуту і конкурентні фактори.

Перед вивченням споживчого попиту, сегментуванням і позиціонуванням товару, ми досліджуємо:

  • ємність сегменту;
  • канали розповсюдження та збуту продукції;
  • стійкість ринку;
  • прибутковість, що показує рівень рентабельності на даному сегменті ринку;
  • сумісність сегмента ринку з ринком основних конкурентів, що дозволяє оцінити силу або слабкість конкурентів і прийняти рішення про доцільність і готовність до внесення додаткових витрат при орієнтації на даний сегмент;
  • захищеність обраного сегмента від конкуренції.

Після сегментування і позиціонування товарів ми приймаємо рішення про розробку комплексу маркетингу, що буде сприяти задоволенню попиту та отриманню прибутку.