Аналіз ринку

Виведення продукту на ринок – складний і багатоаспектний процес. Створюючи і розвиваючи мережу розповсюдження товару, розкрутку і просування торгового бренду, ми допомагаємо нашим партнерам орієнтуватися в обстановці на ринку.

Співпрацюючи з нами, ви зможете:

 • визначити продукт для виведення на ринок;
 • вибрати правильну стратегію збуту;
 • адаптувати стратегію при зміні кон’юнктури ринку;
 • провести аналіз продукції конкурентів;
 • спрогнозувати споживчі вимоги до товару;
 • розробити бізнес-програму виведення нового продукту.

Бізнес-програма може складатися з наступних розділів:

 • опис продукту (в тому числі його сильні і слабкі сторони);
 • позиціонування продукту;
 • ринки збуту і цільова аудиторія;
 • політика продажів (у тому числі опис «ідеального» покупця);
 • канали збуту (наявні, нові);
 • стимулювання збуту (застосовувані інструменти);
 • спеціальні проекти маркетингу та їх реалізація (участь у виставці, «промоакції» й таке ін.);
 • торгові умови (відносини з покупцями) і цінова політика;
 • реклама та PR;
 • бюджет маркетингу.

При виведенні нового продукту на ринок ми керуємося передовими теоретичними розробками і спираємося на власний багаторічний досвід.