Розробка стратегій просування продуктів

supermarketГоловне завдання торгової марки – просування на ринку, популяризація і збільшення збуту товарів. Якщо репутація торгової марки недостатня, і покупець сумнівається в доцільності придбання продукту, необхідно розробити стратегію його просування.

На основі ситуаційного аналізу наші фахівці можуть визначити сильні і слабкі сторони вашої продукції і можливості конкурентів, позначити принципи ціноутворення, оцінити можливі ризики, виявити вільні ніші ринку і способи виходу на вже зайняті.

Розробка програми просування товару складається з наступних етапів:

  • вибір способу просування товару (з урахуванням розміру цільового ринку і його особливостей, виду продукту і розміру виділеного бюджету);
  • постановка цілей просування, спрямованих на стимулювання попиту і поліпшення репутації торгової марки (інформування покупців про продукт і створення позитивного ставлення до нього, нагадування про компанію-виробника і запропоновані ним товари);
  • визначення цільової аудиторії (груп споживачів);
  • формування рекламного повідомлення з урахуванням особливостей продукту і унікальної торговельної пропозиції;
  • складання бюджету витрат на просування товару;
  • опис інструментів просування, що використовуються нашими фахівцями;
  • аналіз просування продукту на ринку і внесення коректив, що сприяють стимулюванню його ринкової репутації;
  • складання чіткого плану просування товару.

Стратегію просування продукту ми створюємо на тривалий термін і актуалізуємо за умов зміни ринкових обставин.